Hà Tĩnh: Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Đồng

  Nguồn: Đại Lộ

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh) đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau hơn 7 năm triển khai, diện mạo nông thôn địa phương có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để hoàn thành lộ trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch, xã Thạch Đồng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Là một trong những xã còn nhiều khó khăn của TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), các tiêu chí “cứng” trong xây dựng NTM như: Giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ càng khó thực hiện đối với địa phương. Trong phát triển kinh tế, quy mô sản xuất nông nghiệp của xã còn manh mún nên năng suất, hiệu quả cây trồng chưa cao, không có nhiều mô hình kinh tế nổi bật, việc chủ động đổi mới tư duy trong sản xuất còn chậm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Xác định rõ những khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xã Thạch Đồng đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng NTM.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Thạch Đồng (Hà Tĩnh) đã đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông thôn, xóm kiên cố

Đến nay, xã Thạch Đồng mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại gồm: Giao Thông, Điện; Cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại Nông thôn; Thu nhập; Tổ chức sản xuất; Môi trường; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu đang được chính quyền và nhân dân trong xã nỗ lực thực hiện để hoàn thành xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Tranh thủ nguồn vốn được phân bổ từ kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Thạch Đồng tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông.Trên địa bàn xã hiện có 45 tuyến đường với chiều dài 4,8km đường giao thông không đạt. Trong đó có 0,57 km đường trục xã; 0,3 km đường trục thôn và 3,93 km đường ngõ xóm. Năm 2018 triển khai xây dựng 0,615 km đường trục thôn, hiện nay mới chỉ thi công được phần cống qua đường và phần nền, chưa thi công được phần mặt do nền chưa đảm bảo vì phần nền đường mở rộng được đổ đất trên nền ao hồ.

Nhờ sự phối hợp của điện lực Thành phố và các nhà mạng giúp xã di dời, chỉnh trang hệ thống cột điện, đường dây điện. Tuy nhiên đang còn một số cột điện trồng mới chưa được kéo dây, làm ảnh hưởng đến tiến độ di dời cột điện vướng mặt bằng thi công mương thoát nước.

Sân vận động chưa được Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nhà văn hóa thôn Hòa Bình chưa có ý kiến đồng ý di dời vị trí mới. Bưu điện xã cần di dời đến vị trí mới nhưng sở thông tin truyền thông chưa kiểm tra để thẩm định dự án để UBND tỉnh có quyết định đầu tư vì vậy chưa xây dựng được hồ sơ nhà bưu điện xã.

Loading...

Tiêu chí môi trường cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều tuyến mương không đủ kích thước để nhận hỗ trợ của cấp trên, còn nhiều gia đình có công trình chăn nuôi, công trình phụ chưa hợp vệ sinh, ý thức của một số người dân chưa cao, chưa có ý thức bảo vệ môi trường chung.

Hiện đang còn 2 cán bộ chưa đạt chuẩn, trong đó có 1 cán bộ đã được cử đi đào tạo, còn 1 cán bộ đang thiếu bằng trung cấp chính trị.

Trong năm 2018, xã đăng ký 2 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gồm thôn Thắng Lợi và thôn Đồng Giang, đến nay cả 2 thôn chỉ mới đạt được 5/10 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu còn lại đang còn nhiều khó khăn và bất cập như hệ thống đường giao thông, môi trường, hàng rào xanh, vườn hộ và công trình chăn nuôi…

Hiện nguồn ngân sách xã rất khó khăn, quỹ đất để cấp quyền sử dụng đất rất hạn chế. Trước mắt chưa có nguồn để lập chủ trương đầu tư xây dựng mới một số công trình như Sân thể thao xã, hạ tầng khu dân cư Đội Quang. Nguồn huy động đóng góp của nhân dân còn ít; chưa phát huy được nguồn tài trợ đỡ đầu của các doanh nghiệp, đóng góp của con em xa quê không đáng kể. Khu dân cư hạ tầng Đội Quang chưa có quyết định đầu tư nên chưa triển khai các bước tiếp theo để trình duyệt hồ sơ.

Để về đích NTM vì vậy từ đầu năm BCĐ, BQL chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Thạch Đồng đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong thời gian tiếp theo sẽ quan tâm hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình chỉ đạo phải sâu sát từng đầu việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý. Đẩy mạnh công tác truyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của người dân, để người dân nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Soát xét, xây dựng khung kế hoạch cụ thể từng ngày, từng tuần, từng tháng, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo khả thi và chủ động triển khai thực hiện những nội dung có thể làm trước, ngay từ đầu năm như xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo chuỗi giá trị

Theo ông Trần Quốc Hương, Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng cho biết: “Đối với địa phương còn nhiều khó khăn như Thạch Đồng thì việc tập trung huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM thực sự rất nan giải. Bởi lẽ, việc đẩy mạnh phát triển KT – XH của địa phương trong những năm qua chưa đạt hiệu quả cao, xã không có nhiều nguồn thu, đời sống của người dân còn khó khăn”.

Theo kế hoạch, xã Thạch Đồng sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Mặc dù, vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, TP Hà Tĩnh, sự chỉ đạo, quyết tâm của chính quyền địa phương, phối hợp tích cực của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân; tin tưởng rằng Thạch Đồng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình.

Diệp Bình

Loading...